Днес, 16 октомври 2017 г., в Централата на КТ „Подкрепа“ се проведе извънреден Конфедеративен съвет, в […]