Конфедеративен съвет на КТ „Подкрепа“, проведен на 17 ноември 2011 г. КС на КТ „Подкрепа“ на […]