На 14 май 2009 г. от 9.30 часа ИС на КТ „Подкрепа“ свиква Извънреден Конфедеративен съвет […]