След направения подробен анализ на политическата и социалната ситуация в страната за периода от февруарските събития […]