Какво е Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)? ЕФПГ, създаден през 2007 г. по инициатива […]
На 19 и 20 март 2009 г. в сградата на КТ „Подкрепа“ (ул. „Ангел Кънчев“ 2) […]