УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕМИЕР, С нарастваща тревога следя главоломното срутване, граничещо с катастрофа, в системата на здравеопазването. […]
РЕШЕНИЕ 1 След като се запозна с анализа на социално-икономическата обстановка, изготвен от Изпълнителния съвет на […]