ДО                                                                  Г-Н БОЙКО БОРИСОВ                                                            МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р БЪЛГАРИЯ                                                              Г-Н ИВАЙЛО […]