На свое извънредно разширено заседание, проведено в София, Изпълнителният съвет на КТ „Подкрепа“: Като отбеляза бездействието […]