След направения подробен анализ на политическата и социалната ситуация в страната, Изпълнителният съвет на КТ „Подкрепа“ […]
1. По проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия […]