Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, в партньорство с МОН определят като изключително важна политиката за привличане […]
От името на Конфедерация на труда „Подкрепа” и от свое име изказвам благодарност за участието на […]