Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, в партньорство с МОН определят като изключително важна политиката за привличане и задържане на млади учители в системата на образованието.

Младите учители в България са едва 15.26%, а над 70% от тях не издържат в образователната система още през първата година. Това, от своя страна, поддържа една рекордно висока средна възраст на българските педагози от 54 години, възраст, с десет години по-висока от средноевропейската.

В момента едва 6.5% от учителите в България са на възраст до 29 г. Тези данни са устойчиви за последните 5 г.

Причините за текучеството са високият стрес от изискванията, сравнително по-ниските заплати, липса на социални умения, липса на чувство за подкрепа и интегриране, както и (назначаването им на срочни договори), че директорите имат право да прекратяват договорите в края на годината, както и голям обем административна тежест и допълнителни непедагогически дейности, с които са натоварени.

Като контрапункт нараства броят на студентите в педагогическите специалности, като за последните четири години само Пловдивският университет, който е най-добър в учителските дисциплини, е увеличил с една трета броя на кандидат-педагозите. Разбира се, съществуват още 12 ВУЗ -а, които подготвят учители, но и се разбира, че далеч не най-добрите ученици избират да станат учители.

Недостигът на учители съвсем не е отминал проблем, както невярно сочат някои анализатори. В София и някои големи градове този недостиг е безспорен, а в по-малките градове, поради бруталната безработица, този недостиг е по-малко осезаем.

При подобен тип анализи трябва да се вникне в трудностите на учителската професия и да се открият важните фактори, които отблъскват учителите от образователните институции.

Педагогическите специалисти /учители и директори/ понастоящем са 91 хиляди, но дали са достатъчни – категорично не. Необходими са подпомагащи и асистиращи учители, необходими са администратори, необходими са наставници, необходими са медиатори.

След като анализира внимателно причините за отлив на млади учители, Синдикат „Образование“, съвместно с МОН, ще работи за:

  •  Повишаване на рейтинга и статута на младите учители;

  • Подобряване на общественото доверие и оптимизиране на институционалната подкрепа за младите в образователната система;

  • Нулева толерантност към родителите, които не партнират на образователната институция и не осигуряват спазването на училищния правилник;

  • Намаляване на институционалния натиск към младите учители;

–  Намаляване на бумащината в системата;

  • Активизиране на наставничеството и менторството към младите учители;

  • Повишаване на мотивацията на новоназначените учители и техните наставници за задържане на новите педагози в професията;

  • Създаване на обучителни програми за наставници на нови учители;

  • Промяна в обучителните програми за педагогически специалности на висшите училища, за повече часове за практически знания;

  • Привличане на младите учители в синдикалните организации като възможност за активна гражданска позиция и важна роля при градене на образователни политики.

Синдикат „Образование“ работи от поне 10 години по приоритета за привличане и задържане на млади учители.

В момента Синдикатът работи в два големи европейски проекта, насочени към младите за системата учители.

Единият проект – NEST- обучава експерти от Регионалните управления на образованието по иновативна програма за наставници на новоназначени учители.

Другият проект е YouWell, който работи за задържане на младите учители чрез създаване на благоприятна среда за развитие, чрез обучение на старши и главни учители в прилагане на коучинг подхода за работа с млади учители.

Очевидно обаче, младите учители ще дойдат и ще останат в образователната система само и единствено с правилната национална политика, основана най-вече на експертизата на българските учители.