КОНГРЕСЪТ взе решение за продължаване действието на Устава без изменение и допълнение. До края на работния […]