На 8-9 февруари 2023 г. ще се проведе XI-тият КОНГРЕС на Конфедерация на труда “Подкрепа”, който […]
На 2 февруари 2023 г. Европейският парламент прие две важни решения в интерес на трудещите се […]