На 8-9 февруари 2023 г. ще се проведе XI-тият КОНГРЕС на Конфедерация на труда “Подкрепа”, който съвпада с 34-годишнината от създаването на синдиката и ще премине под мотото „С Подкрепа“ в бъдещето!“. КОНГРЕСЪТ е върховен орган на Конфедерацията, който се свиква веднъж на четири години. В него ще участват над 600 делегати от цялата страна – представители на регионалните и браншови структури на синдиката.

КОНГРЕСЪТ ще бъде открит на 8 февруари 2019 г. от 9.00 ч. в Зала 3 на НДК с встъпително слово на президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. Своите приветствия и поздравления пред делегатите на XI-тия КОНГРЕС ще поднесат: президентът на Р България Румен Радев, министър-председателят Гълъб Донев, министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, кметът на София Йорданка Фандъкова, президентът на КНСБ Пламен Димитров, председателят на АОБР Цветан Симеонов, председателят на СФСМВР Валентин Попов и президентът на НО „Малки Български Хора“ Светослав Чернев. Делегатите и гостите на КОНГРЕСА ще бъдат поздравени специално и от почетния президент на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев. Сред официалните гости на КОНГРЕСА ще бъдат посланици и социални аташета, обществени организации и институции, общественици и интелектуалци.

В работата на XI-тия КОНГРЕС на КТ „Подкрепа“ ще участват чуждестранни гости от синдикални организации, сред които Международната конфедерация на профсъюзите, Европейската конфедерация на профсъюзите, IndustriALL European Trade Union /Белгия/, CGT /Франция/, CFTC /Франция/, FGA-CFDT /Франция/, UIL /Италия/, CGIL /Италия/, ÖGB /Австрия/, Cartel Alfa /Румъния/, NSZZ „Solidarność“ /Полша/, SEK /Кипър/, GSEE /Гърция/.

КОНГРЕСЪТ ще приеме Устав, ще утвърди общата Програма на Конфедерация за следващите четири години, ще вземе решения по всички въпроси, засягащи цялостната й дейност. През втория ден от работата си КОНГРЕСЪТ ще избере екип от президент и вицепрезидент с мандат до следващия КОНГРЕС.