Уважаеми г-н Президент на Конфедерация на труда „Подкрепа“, Уважаеми г-н Президент на Република България, Уважаеми г-н […]
Уважаеми г-н президент, Уважаеми г-н министър-председател, Господа министри, Уважаема г-жо кмет, Ваши превъзходителства, Колеги от КНСБ […]