Регистрацията на делегатите на XI-тия КОНГРЕС на Конфедерация на труда „Подкрепа“ ще се проведе на 7 […]
XI-ият КОНГРЕС на Конфедерация на труда „Подкрепа“ ще се проведе на 8-9 февруари 2023 г. в […]