На 8-9 февруари 2019 г. ще се проведе X-тият юбилеен КОНГРЕС на Конфедерация на труда “Подкрепа”, […]