На 8 и 9 февруари сред делегатите на 8-ия Конгрес на КТ „Подкрепа“ бе проведено изследване […]
Встъпително слово на д-р Константин Тренчев пред делагатите и гостите на Осмия конгрес на КТ „Подкрепа“ […]