По отношение предложената от правителството мярка за осъвременяване на пенсиите с около 20% от 1 юли, в Сутрешния блок на БНТ икономическият съветник на КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова коментира: Това увеличение е извън рамките на стандартното. Всяка година от 1 юли се прави осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило. 60-те лв. добавка влизат в рамките на пенсията, което означава, че вече никой не може да ги вземе, те са част от нея. Като твърдението е, че тези 10% са по швейцарското правило, но към момента не са. По швейцарското правило трябва да са 6%. И в допълнение се прави 10% увеличение. Правителството ще направи допълнителни трансфери към бюджета на НОИ, за да може да покрие тези увеличени разходи. Безспорно българските пенсии са едни от най-ниските, но трябва да се направят и поредица други стъпки, така че тези средства да дойдат през увеличени приходи от осигурителни вноски, а не от данъци.

Вижте още ТУК.

Източник: БНТ