ДО:
ПГ “Има такъв народ”
ПГ “ГЕРБ-СДС”
ПГ „БСП за България“
ПГ „Демократична България
ПГ „Движение за права и свободи“
ПГ „Изправи се БГ! Ние идваме!“

Още през месец април тази година двата национално представителни синдиката публикувахме съвместно детайлно обосновано становище по пера, с което настояхме да бъде извършена актуализация на държавния бюджет. През последните месеци последователно защитавахме тази наша позиция, като ежемесечно предоставяхме наши анализи за изпълнението на бюджета. Тази наша активност бе продиктувана от безпрецедентната ситуация, в която се намира страната, а именно: политическа, икономическа и здравна кризи едновременно, нито една от които все още не е решена. Няколко пъти в писмени становища до 44-тото и 45-тото НС през пролетта на 2021 г. КНСБ също алармира за опасностите, които се очертават, ако не се направи подобна актуализация. Беше изготвена и гласувана и резолюция на Икономическия и социален съвет относно необходимите мерки за справяне с кризата.В крайна сметка, макар и не веднага, тази актуализация вече е факт и бе изготвена от изпълнителната власт в лицето на служебното правителство.

Проектът за ЗИД на ЗДБРБ за 2021 г. бе обсъден в рамките на НСТС и беше единодушно подкрепен от всички социални партньори, което е показателно за неговата неотложност и спешност. Сред основните наши искания в становищата на КНСБ и КТ „Подкрепа“ бяха:1) Удължаване на всички мерки за подкрепа на бизнеса и домакинствата, вкл. мярката 60/40 с допълнително финансиране;2) Допълнителни средства за продължаване на мярката за подкрепа с 1000 лв. на медицинския персонал на първа линия;3) Подкрепа за преизчисляването на пенсиите чрез увеличение на коефициента за всяка година осигурителен стаж.Считаме, че България е все още далеч от пълно възстановяване от кризата, особено в условията на прогнози за настъпваща четвърта вълна на коронавирусната инфекция и е недопустимо народните представители да абдикират пред отговорностите си за живота на българските граждани в следващите няколко месеца!Необходимо е час по-скоро Народното събрание да одобри така предложената актуализация в параметрите на Бюджет 2021, като по този начин ще се осигурят необходимите средства до края на годината по трите основни пера за обществото: 1) социални разходи; 2) подкрепа за бизнеса и домакинствата и 3) здравеопазване. Общата стойност от допълнителните разходи, която е насочена към тези три основни за нас пера, е 1,34 млрд. лв. (75% от всички допълнителни разходи). Освен това, следва спешно да се добавят нови разходи за покриване на неразплатените строителни дейности (в частност „Автомагистрали – Черно море“), тъй като работещите там не са получили работните си заплати за труд, който вече е положен. Не може да поставяме тези средства като заложник на политически интереси и преговори.

Уважаеми народни представители,

Намираме за недопустимо вече втори мандат българските депутати да се занимават с всичко друго, но не и с ключовия за страната закон – този за държавния бюджет. Втори мандат дейността на парламента обслужва партийния ПР на отделните парламентарни групи, но не и социалната и икономическа стабилност, гарантиране на трудовите възнаграждения на българските работници, укрепването на разклатената здравна система, която е заплашена от колапс!С оглед на гореизложеното, Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ отправят апел към всички народни представители в 46-тото НС да актуализират в спешен порядък Бюджет 2021 г. с така предложените от изпълнителната власт параметри. Българските граждани очакват отговорно и държавническо поведение, не скечове.