Покупателната способност не расте. Ако вие живеете под жизнения минимум, цените постоянно растат, а вашата заплата се опитва да компенсира нарастването на цените, общо взето ние се гоним във времето, без да се настигаме. Когато направихме анализа по отношение на това колко време ви трябва, за да си купите даден продукт, се вижда, че няма изменение спрямо 2018 г. Започна голямата инфлация след ковид кризата, енергийната криза и конфликтите наблизо. И сега се опитваме да компенсираме доходите на хората под някаква форма. Но се оказва, че не ги компенсираме нито навреме, нито достатъчно.

Формулата е проста – казва се адекватна минимална работна заплата. Това означава – колко пари ви трябват, за да живеете, без да мизерствате, т.е това е жизненият минимум. Говорим за ниво на заплащане, което да осигурява нормалния живот на един работещ. И ако ние не се опитаме да изтласкаме нагоре възнагражденията, които са най-ниските в страната, ние се обричаме на това нашите хора, които са в България да си търсят работа навън, а в същото време да търсиме хора, които да внасяме от Изток. 

Според изчисления, които правих за МРЗ за тази година, ръстът на БВП и ръстът на производителността на труда, изпреварваха ръста на жизнения минимум. Т.е ако трябва да използваме и икономическите показатели, трябва да има още по-голямо повишение на МРЗ. Затова трябва да е балансиран комплекс с различна тежест от всички показатели, който наистина да изтласква нивото на МРЗ до нивата на нормалното за човека. 

Следващият елемент, който нас ни притеснява най-много е, че не стига, че е МРЗ, не стига, че е под жизнения минимум, а се облага и с данък, т.е още намаляваме разполагаемия доход. Затова трябва да има необлагаем минимум. Няма как най-ниският доход, който не стига за нищо, да се облага допълнително. 

Ако ние сме социално общество, не трябва да допускаме да има бедни. За 2023 г. работещите бедни са се увеличили с 1 пункт – от 10% за 2022 на 11% за 2023 г. Въпреки всички ефекти от увеличението на МРЗ, голяма част от населението продължава да обеднява – това са някъде около 650 хиляди работещи, които стоят на минимална работна заплата. И това е много притеснително, защото е голям процент от работещите.

Нашите сметки показват, че МРЗ за тази година трябва да бъде 1180 лв., а не 933.

Цялото участие на Атанас Кацарчев в „Денят започва“ по БНТ, може да видите ТУК.

Източник: БНТ