Ние продължаваме да сме най-бедната държава в Европейския съюз, като доходи. Когато не растат доходите, нормално е българите да мигрират. Нормално е миграцията и от другите държави – които са с по-ниски доходи и по-нисък жизнен стандарт, да се опитват да идват тук и да работят. Въпрос на политика е. Синдикатите искат да се вдигнат доходите, така че да не се получава тази заместваща миграция – ние отиваме навън, а някой друг идва да замества нас тук. Накрая излиза, че в собствената си къща сме пуснали наематели, а ние сме изчезнали някъде другаде.

За да имаме висока производителност на труда и инвестиции вътре в държавата, които да водят до технологично обновяване, трябва да се извършват последователни и устойчиви мерки, които не се виждат напоследък. Тази система на разрешаване на проблема с работната ръка в бъдеще ще донесе негативни ефекти.

Големите ножици на неравенства трябва да се намалят. 

Напоследък четенето на закона буква по буква, създава препятствия пред много хора. Липсва въображение. Получава се така, че хора, поставени на места, за които нямат достатъчен капацитет, всъщност трябва да прилагат закона. 

Липсва политика по отношение на българската държава. И започва едно изкривяване на цялата система. Трябва да има нормална политика, която да задържа българите в България.

Цялото интервю може да видите тук.

Източник: БНТ