Лекари от урогологичното отделение на МБАЛ Бургас изразиха своята благодарност към ръководството на Медицинска Федерация „Подкрепа“ в лицето на нейния председател д-р Камен Данов. След намеса от страна на Федерацията и с подкрепата на съответните регионални и национални структури бе разрешен възникнал проблемен казус, довел до свръхнатовареност на целия екип в бургаското медицинско заведение и подаване на молби за напускане от страна на целия екип. Благодарение на предприетите действия кризисната ситуация бе преодоляна и се постигна споразумение между лечебните заведения в града за равномерно разпределение на спешността.

 

Пълния текст на писмото може да откриете ТУК