Професия/професионален опит: Дежурен по завод в Девня Цимент / 28 години

Заемана длъжност в синдиката: Председател на секция

За мен „Подкрепа“ е: възможност, кауза, предизвикателство

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Осъществяването на правилния диалог с ръководството с цел постигане на подобряване на благосъстоянието на колегите. В частност, за мен най-голямото предизвикателство бе да върна доверието на хората в синдикалната дейност.

Хоби: Риболов