Име: Галина Петрова Ганева

Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора  и  секретар на Фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа“ при Агенция за социално подпомагане.

За мен „Подкрепа“ е: Обединение на свободомислещи хора, които защитават достойно човешките и трудовите си права.

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат?

За мен винаги е било предизвикателство и отговорност да бъда в редиците на Конфедерация на труда „Подкрепа“, защото смятам, че по своята същност синдикалните права са неделима част от човешките права. И тъй като между човешки и синдикални права има пряка и двупосочна взаимна връзка, за синдикалното движение всички човешки права са от особена важност. А още по-тясна е връзката между синдикалните и трудовите права. Всяко действие на синдиката най-общо е насочено към подобряване условията на труд и повишаване заплатите на всички работници. Това е израз на основополагащия принцип на синдикализма – солидарността, който създава дух на уважение и взаимопомощ сред колегите и увеличава  колективната ни сила.

Хоби: танци