Име: Десислава Кънчева

Заемана длъжност в синдиката: Експерт към Ф „СИВ“ – „Подкрепа“.

За мен „Подкрепа“ е: Кауза.

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Да задържи членската маса в тези тежки времена. Да се съхраним.

Хоби: Езици.