Професия/професионален опит: Икономист / 27 години

Заемана длъжност в синдиката: Заместник-председател на Ф „СИВ“ – „Подкрепа“

За мен „Подкрепа“ е: основен защитник на правата на работещите в България и на работещите българи зад граница

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? В много случаи е работата с другия синдикат, когато трябва да се защитава обща позиция.

Хоби: Волейбол