Име: Малинка Ангелова Витанова

Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикалната секция на КТ “Подкрепа” при Районна здравноосигурителна каса – Варна, секретар на Фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа“ при Национална здравноосигурителна каса.

За мен „Подкрепа“ е: борба, справедливост, защита на правата на служителите

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Да запази и увеличи членовете на синдиката. След неуспешни преговори да продължи напред и никога да не се отказва!

Хоби: четене на книги, танци