Професия/професионален опит: Счетоводител

Заемана длъжност в синдиката: Член в Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ към „ВиК Йовковци” ООД

За мен „Подкрепа“ е: Сигурност

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Да увеличава членовете си, да воюва за запазването на работните места и увеличаване на доходите на заетите по браншове. Да успее да привлече младите хора като ги мотивира да са активни, милсещи и борещи се за правата си.

Хоби: Латино и народни танци, пътешествия