Име: Огнян Димов

Заемана длъжност в синдиката: Ръководител на Строителен Квалификационен Център към Ф „СИВ“ – „Подкрепа“

За мен „Подкрепа“ е: Е кауза. Така сме започнали на времето.

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Най- голямото предизвикателство пред синдиката е съхраняването на членската маса и нейното увеличаване.

Хоби: Строителство. Като строиш винаги след теб остава нещо.