Име: Пламен Симеонов Съев

Заемана длъжност в синдиката: Секретар на Фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа“  при Национална здравноосигурителна каса.

За мен „Подкрепа“ е: Мястото, където с общи усилия можем да допринесем за подобряване условията на труд и по-справедливи възнаграждения на работещите.

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Да успее да спечели и запази доверието на работещите.

Хоби: Риболов