Име: Ремзи Хасанов Имамов

Заемана длъжност в синдиката: Председател на Синдикална секция на КТ „Подкрепа“ към Дирекция „Бюро по труда“ – Момчилград, филиал Джебел, секретар на Фирмена синдикална организация на КТ „Подкрепа“ при Агенция по заетостта

За мен „Подкрепа“ е: Синдикалната организация, която наистина се грижи за интересите на своите членове и за техните трудови права.

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? Да отстоява правата на работещите!

Хоби: Лов