Име: Румен Георгиев Младенов

Заемана длъжност в синдиката: Председател на Фирмената синдикална организация на КТ „Подкрепа“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

За мен „Подкрепа“ е: Синдикатът, донесъл демокрацията! Едно голямо и задружно семейство. Повече от половината ми живот.

Кое е най-голямото предизвикателство пред един синдикат? – Да се съхрани и утвърди като основен защитник на правата на работещи, пенсионери, социално слаби и на всички, нуждаещи се от справедливост!

Хоби:  Риболов и градинарство