Въпреки че настоящата 2021 г. е обявена за Международна година за премахване на детския труд, официалният брой на работещите деца е нараснал  с 8,4 милиона.

  • 112 милиона от тези деца работят в селското стопанство;
  • 31,4 милиона са заети в сферата на услугите;
  • 25 % от децата между 5-11 години и 35 % от тези между 12-14 години не ходят на училище;
  • непрекъснато се увеличава броят на малките деца /между 5-11 години/, които работят, както и броят на тези на възраст до 17 години, които се трудят при изключително рискови условия;
  • друг изключително тревожен факт, е че момичетата са по-голямата част от работещите деца.

 Международната организация на труда и УНИЦЕФ предупреждават – поради пандемията в риск са още 9 милиона деца!

 „Цяло едно поколение деца са изложени на риск – тези данни за нас са сигнал за това, че светът се намира  в повратна точка и че от нашия отговор на тези предизвикателства ще зависи дали ще преобърнем негативната тенденция и решително ще прекъснем порочния кръг на бедност и експлоатация на деца“, заяви генералният секретар на МОТ Гай Райдър.

Генералният секретар на МКП, Шарън Бъроу, допълни: Ние задължително трябва да се справим с този бич на съвременния свят и това може да стане чрез Нов социален договор за работещите хора. Разбира се, че родителите не искат децата им да работят, но те просто са принудени да го правят, за да оцелеят. Също така, родителите знаят, че по този начин лишават децата си от качествено образование. Никой родител не трябва да бъде поставен в ситуация да прави подобен избор“.

Всички ние, заедно трябва да положим усилия и в Седмицата на действие срещу детския труд (10 – 17 юни 2021 г.) и най-вече на обявения за Световния ден (12 юни 2021 г.) да покажем своята солидарност със семействата с риск, както и решимостта си да се справим с експлоатацията на детския труд!