„Бъдещето на енергийния сектор в Република България. Възможности за запазване на съществуващите мощности в топлоенергетиката и въгледобива. Проблеми, решения, устойчиво развитие“ е темата на кръглата маса, която ще се проведе на 27 септември 2010 г. (понеделник) от 9.30 часа в централата на КТ „Подкрепа“.
Организатор на събитието е Конфедерация на труда „Подкрепа“, която счита, че е необходимо в условията на конструктивен диалог, чрез баланс на политическата воля и инвестиции, да се обединят усилията на изпълнителната власт и социалните партньори за запазване на предприятия, които имат възможност да работят и да генерират устойчива заетост.
Форумът ще бъде открит от президента на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев. Приветствия ще поднесат г-н Тотю Младенов (министър на труда и социалната политика), г-жа Нона Караджова (министър на околната среда и водите), г-н Марий Косев (зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма), г-жа Румяна Михайлова (и.д. на ИА ГИТ).
Кръглата маса ще продължи с дискусия (от 11.00 часа), която ще обхване важни за енергийната промишленост теми: българската енергетика – състояние, стратегия, основни цели, инвестиционни проекти; резултати от контрола по труда в икономическите дейности от енергетиката и добивната промишленост; екологичните изисквания- ново ежедневие на енергетиците и миньорите; перспективи пред енергийните и въгледобивните дружества за инвестиции; позицията на българските работодатели относно проблемите с емисиите парникови газове. Участие в дискусията ще вземат г-н Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, г-жа Румяна Михайлова и.д. на ИА ГИТ, г-н Димитър Куюмджиев – директор на Дирекция Сигурност на енергоснабдяването, г-н Владимир Стратиев – началник кабинет и съветник, МОСВ, г-н Димитър Бранков – зам.-председател на БСК, г-н Валентин Терзийски – председател на Асоциацията на топлофикационните дружества, представители на синдикални организации на работниците, засегнати от проблемите в енергетиката и въгледобива и ръководители на предприятия от енергетиката.

Кръглата маса е открита за представителите на медиите.