Във връзка със започналата на 15.01.2012г. безсрочна ефективна стачка в Дружеството Ви информираме за следното:

1. Участие в стачните действия взеха, както следва:
– На 15.01.2012г./нощна смяна/ 630 работници и служители, което се явява 95%
– На 16.01.2012г./дневна смяна/ 2370 работници и служители,което се явява 92%.
– На 16.01.2012г./нощна смяна/ 600 работници и служители,което се явява 95%.
– На 17.01.2012г./дневна смяна/ 2307 работници и служители,което се явява 92%.
– На 17.01.2012г./нощна смяна/ 610 работници и служители, което се явява 95%.
– На 18.01.2012г./дневна смяна/ 2276 работници и служители, което се явява 92%.

2. Днес, преди започване заседанието на Комисията за социално партньорство по тримесечното приключване на средствата за работна заплата, направихме предложение на представителите от страна на работодателя, да продължим преговорите по стачните искания. Представителите на Работодателя отново отказаха, с аргумент, че не са упълномощени от Изпълнителния директор да водят преговори по Стачното споразумение.

Призоваваме, всички към солидарност и участие в предприетите стачни действия, само когато сме единни ще можем да защитим справедливите си искания.

Стачен комитет:

Генчо Генчев
Валентин Вълчев
Тончо Станчев
Дамян Косев