Вече 15-ти ден българските железничари ефективно стачкуват в защита на работните си места и доходи. Вместо декларираната от министър Ивайло Московски воля за отговорни преговори, с цел постигане на споразумение между страните и разрешаване на възникналия индустриален конфликт, сме свидетели на постоянно променящи се позиции от страна на ръководството на БДЖ и ДП „НКЖИ“ в лицето на Йордан Недев, Владимир Владимиров и Милчо Ламбрев. Непрекъснато се извършва от тяхна страна манипулация на общественото мнение за социалните придобивки на железничарите и се отстоява позицията те да бъдат орязани. Парадоксално е, че дори в хода на преговорите, внесени от тях предложения веднага се оттеглят, щом представителите на железничарите ги приемат. В тази връзка структурите на КТ „Подкрепа“ и КНСБ в БДЖ заявяват категоричната си позиция да бъдат изпълнени поетите ангажименти от министър Ивайло Московски, а именно: да бъдат запазени параметрите на заплати и социални плащания, залегнали в КТД от 2009 г. да важат до 1 юни 2012 г. и да бъде разработена бонусна система съвместно между синдикати и мениджърски екип. Поради явното нежелание да бъдат изпълнени поетите от министър Московски ангажименти от страна на Владимир Владимиров председател на УС и Йордан Недев изпълнителен директор на Холдинг БДЖ ЕАД, стачните комитети и синдикалните структури на КТ „Подкрепа“ и КНСБ настояват за тяхната незабавна оставка.
Стачните комитети и ръководства на КТ „Подкрепа“ и КНСБ в БДЖ настояват г-н Недев да обяви публично какви консултантски договори е подписал с БДЖ чрез фирмата си „ММД СКЕЙЛ“ ООД или други фирми, колко десетки хиляди лева е получил от „фалиралото“ БДЖ, все още ли е представител на фирма за консултантски услуги.

8 декември 2011 г.