Днес, 28 май 2018 г., в Женева се откри 107-та годишна сесия на Международната конференция на МОТ. Във форума участват повече от 4000 делегати от 187 страни.

Делегат от страна на КТ “Подкрепа” в националната тристранна делегация на България е вицепрезидентът Иоанис Партениотис.

Конференцията ще продължи до 8 юни 2018, като основните теми ще бъдат създаването на международен стандарт за насилието над мъжете и жените на работното място и обсъждане на мерки в подкрепа развитието на социалния диалог.