От 3  до 14 юни 2024 г. в  Женева, Швейцария,  се провежда 112-тата сесия на Международната конференция на труда /МКТ/ на Международната организация на труда.

За участие са регистрирани 861 делегати, като в състава на нашата тристранна делегация са включени вицепрезидентът на  КТ „Подкрепа“ Иоанис Партениотис – който е официалният делегат от името на организациите на работниците и служителите, и главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев.

По време на пленарното заседание на 4-ти юни,  вицепрезидентът Партениотис ще направи официално обръщение към делегатите, основно фокусирано върху положението и проблемите на работещите хора в България.

 

Международната конференция на труда е най-висшият орган на МОТ. Тя заседава ежегодно и в нея участват национални тристранни делегации, включващи представители на  правителството, на работодателските и на синдикалните организации. МКТ обсъжда и приема основните международни трудови норми, като тази година дневният ред предвижда дискусия за създаване на нов стандарт относно биологичните опасности. Същевременно, ще бъде направен преглед на изпълнението от държавите – членки на МОТ на вече ратифицираните от тях международни трудови стандарти. Най-значимата за нас /като организация на работещите/ част от дневния ред включва задълбочено разглеждане на въпросите за фундаменталните принципи и права на работа и дискусията, свързана с осигуряване на достоен труд на заетите в икономиката на грижите. Конференцията също така ще избере членовете на Управителния съвет на МОТ за периода  2024-27 г.