КТ „Подкрепа“ изразява съболезнованията си на семействата на загиналите работници при събарянето на хотел „Вероника“ от комплекс „Слънчев ден“ край Варна и на служителя в мина „Оброчище“, който почина вследствие срутване на скална маса под земята.

Според оповестената до момента информация, ангажираните в събарянето на хотела в „Слънчев ден“ работници не са подписвали трудови договори. Поради това няма и как да членуват в синдикат, който да защитава правата им. Структура на КТ „Подкрепа“ понастоящем няма и в мина „Оброчище“. Съществуването й беше прекратено преди десетина години, когато работодателят в нарушение на българското законодателство уволни цялото синдикално ръководство.

Обръщаме внимание на работещите в България, че членуването в синдикални организации е една от гаранциите, че работодателите ще спазват елементарни трудови права, извоювани и залегнали в основополагащи документи като Кодекса на труда.

Държавният контрол се извършва от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ към МТСП, но тя разполага само с 800 инспектори. Поради това грубото нарушаване на трудовите норми не винаги бива санкционирано. За съжаление, синдикатите в България имат само сигнални функции. Години наред властите неглижират нашето предложение да бъде въведена отново фигурата на работническия инспектор, с което да се разшири контролът по безопасност на труда в предприятията, както и по-добрата регламентация на трудов контрол след сигнал на синдикална структура.

Фаталните инциденти са илюстрация и за последствията, които биха настъпили, ако се приемат предложенията за още по-голяма либерализация на пазара на труда, направени от група народни представители от „БСП-Лява България“ – Петър Кънев, Корнелия Нинова, Жельо Бойчев и Георги Гьоков, и подкрепени от депутати от останалите парламентарни групи. Те включват отпадане на задължението на работодателя да разработи и утвърди правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, както и да ги обяви по подходящ начин на работните места.

Други планирани промени касаят фундаменталното право на регламентирано работно време на работниците и служителите. Според изказвания на граждани, работили на площадката в Слънчев ден и на техни близки, загиналите са продължили да се трудят след края на работното време. За пет лева на час допълнително възнаграждение. Ако проверките докажат това, ще имаме налице поредното доказателство за изключително жестокия социален и хуманитарен дъмпинг, който се осъществява от работодателите, за които печалбата стои над всякакви човешки права.

На обсъждането на горните предложения в Комисия по труда, социалната и демографската политика към 43-то Народното събрание парламентарният секретар на КТ „Подкрепа“ Олег Чулев единствен се противопостави на идеите на вносителите. Тези идеи са отказ от всякаква социална отговорност и игнориране на утвърдените трудови стандарти. Аргументите му не бяха чути от депутатите от Комисията, които подкрепиха текстовете. Предстои гласуване в пленарна зала и ако вотът на мнозинството отново е положителен, то това ще означава, че занапред липсата на безопасни условия на труд дори няма да се таксува като нарушение на Кодекса на труда.

Изразяваме и опасения от заплахата за трудовите права от планираното Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции между САЩ и ЕС. Трудовите стандарти в САЩ значително се различават от нашите. В изследване на Европейския парламент „Въздействие на ТПТИ върху европейския енергиен пазар и промишленост“ от януари 2015 г. се споменава за драстични различия: САЩ не задължават работодателите да сключват трудови договори, няма и ограничения на работното време. Свидетели сме до какви издевателства водят тези практики дори в момента, поради което се надяваме българските управляващи да не допуснат легализирането им.

КТ „Подкрепа“ смята, че нарушилите трудовите норми трябва да понесат отговорността си и подкрепя действията на прокуратура, следствие и Инспекцията по труда по изясняване на обстоятелствата. Обръщаме се с апел и към българските работници да членуват в синдикати, тъй като само заедно можем да се преборим за достойни възнаграждения и условия на труд.

Настояваме да се спре и порочната практика на наемане на поредица подизпълнители. Нерядко последният не изисква специална квалификация от работниците, не спазва установените трудови правила, дори не подписва договори със служителите, като се възползва от високите нива на безработицата и бедността у нас. Затягането на контрола и своевременното налагане на наказания ще предпази българските граждани от реалната опасност да бъдат превърнати в робите на XXI век.