Вторият Световен конгрес на Международната конфедерация на профсъюзите започна своята работа вчера във Ванкувър – провинция Британска Колумбия, място, богато на културни и исторически събития и изключително добре развит индустриален район на Канада.

Делегатите на Конгреса бяха поздравени от някои от най-известните местни групи за автентичен фолклор, които изпълниха сложни танци с обръч.

Представител на коренното население приветства делегатите на територията на Соленото крайбрежие с думите:
„Уверен съм, че вие сте пристигнали при нас с отворени умове и сърца, които работят за нашите бъдещи поколения, само по този начин можем да ги научим да живеят в мир и хармония“.

Британска Колумбия в нетипична територия за Канада, защото по-голямата част от провинцията е автономна земя, която никога не е била завземана чрез война или договор. Коренните жители продължават да се борят за своите традиционни права – тук самоуправление е напълно признато.

Провинцията е също добре позната с традициите си в организираното синдикално движение – около 35 на сто от работниците са синдикалните членове това е най-високата синдикална плътност в Северна Америка.

Но за съжаление, през последното десетилетие, в резултат от провежданата консервативна нео-либерална политика беше регистриран съществен спад в социалните придобивки, отказ от спазване на екологичните стандарти това доведе една от най-богатите на ресурси провинция днес да заема първо място с рекордните си нива на бедност.

Въпросите с несправедливостите и социалното неравенство, с които повечето от делегатите на Конгреса на МКП се сблъскват ежедневно, сякаш в един микросвят могат да бъдат наблюдавани в битието на различните общности коренно население на Британска Колумбия.

Ето защо, в приветствията към делегатите през първия ден всички изказващи се изразиха надеждата и увереноста си, че единствено солидарността между трудещите се от различни култури ще им помогне да бъдат по-силни заедно.