Днес, 15 февруари 2021 г., „Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия“ (RASTIA), в партньорство с КТ „Подкрепа“ и „Българска търговско-промишлена палата“, внесе в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията въпроси и предложения, във връзка с изпълнение на „Национален план за възстановяване и устойчивост“ (НПВУ), в част Транспортна свързаност.

Документът съдържа 57 въпроса, като КТ „Подкрепа“ акцентира върху Решение № 2012/88/EC-23, съгласно което, в проектите, финансирани с евросредства, трябва задължително да се включва изграждането на Европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS). До 2030 г. всички жп линии, които са част от основната TENT-T мрежа, трябва да са съоръжени с необходимите системи за безопасност и оборудване European Train Control System (ETCS) като част от системите на ERTMS.  По предписание на Европейската сметна палата всяка държава членка трябва да постигне споразумение с комисията кога да изведе от експлоатация националната си система и да въведе ERTMS. В тази връзка КТ „Подкрепа“ има следните въпроси:

  1. Какво споразумение е постигнато и кога България ще изведе от експлоатация националната си система, за да въведе ERTMS, както по основните части на TENT-T мрежа, така и по второстепенните?
  2. По кои жп линии в страната части от основната TENT-T мрежа има защитени проекти и осигурено финансиране за изпълнение на изискванията на ЕК по отношение на въвеждането на ERTMS до 2030 г. и има ли такива, за които няма?
  3. Предвидените 20 мотрисни влакове за дълги разстояния (от 300 км нагоре) за кое ниво на ETCS са предвидени и съгласувано ли е с управителя на инфраструктурата? (Все пак ще има такива, които ще се движат по направления, по които няма задължение за въвеждане на ERTMS, а в останалите има или се предвижда различно ниво на системата). – въпрос към  БДЖ ПП.

На 9 февруари 2021 г. се проведе кръгла маса за експертно обсъждане и изпълнение на „Национален план за възстановяване и устойчивост“ (НПВУ) с организатор „Асоциация по железопътна сигнализация, автоматика, комуникация и индустрия“ (RASTIA), в партньорство с КТ „Подкрепа“ и „Българска търговско-промишлена палата“. В събитието участие взеха Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“,  Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, както и депутати от ЕП, членове на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения към Народно събрание на Р България, браншови организации и всички заинтересовани страни.  Съгласно постигнатата договореност между участниците в кръглата маса, се очаква отговори на зададените въпроси да бъдат получени до 01.03.2021 г.

Всички въпроси и предложения може да прочетете ТУК.