На 23 юли 2022 г. в гр. Момчилград бе проведен синдикален семинар на Синдикална секция “Бургасбус” към ФТР „Подкрепа“. Гост лектор бе икономическият съветник на президента на КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова. Тя съвместно с председателя на ФТР „Подкрепа“ Иван Кирилов и председателя на Синдикалната секция Димитър Лефтеров информираха и обясниха на членовете на КТ „Подкрепа“ в предприятието предимствата от това да бъдат членове на синдикалната организация, както и рисковете от наличието и членство в друг синдикат, който не е страна по КТД в дружеството. Бяха обсъдени проблеми на работещите, свързани с условията на труд, които да бъдат отнесени към предстоящото провеждане на Общо събрание на работниците в предприятието. Синдикалната секция на ФТР „Подкрепа“ наброява 452 членове от общо 750 работника в „Бургасбус“ ЕООД.