До г-н Вили Либхер  
Директор
Liebherr-International AG
45 Rue De L’Industrie
Бюл 1630
Швейцария

Уважаеми г-н Вили Либхер,

            Пишем това писмо до Вас от името на IndustriALL Global Union и IndustriAll European Trade Union – и двете представляващи работещите в минната индустрия, енергетиката, и преработваща промишленост по цял свят.

            Призоваваме Liebherr-International AG да се намеси незабавно в дъщерното си дружество „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД в Пловдив, България, за да гарантира пълното зачитане на основните трудови права при дейността му. Молим да обърнете внимание, че Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците при Конфедерация на труда „Подкрепа“ (СФММ, КТ“ПОДКРЕПА“) е свързана и с двете наши организации.

            Шокирани сме да научим, че Вашето местно ръководство действа в нарушение на националното трудово законодателство и базисните международни трудови стандарти, включително Конвенция № 87 за свободата на сдружаване и закрила на правото на организиране, и Конвенция № 98 за правото на организиране и на колективно договаряне на Международната организация на труда (МОТ).

            Ръководството на „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД не признава синдикалната структура и никога не е отговорило на искането на синдиката за участие в колективни преговори.

            Освен това компанията е забранила на лидера на СФММ (КТ“ПОДКРЕПА“) достъп до работното му място, а синдикалните членове са принудени да се споразумеят за „доброволно” прекратяване на трудовия си договор под пряка заплаха от санкции с дисциплинарно уволнение.

            Ето защо IndustriALL Global Union и IndustriAll European Trade Union призовават Liebherr-International AG да въздейства на дъщерното си дружество „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД в Пловдив, за да гарантира бързото начало на преговори, свързани с колективно договаряне, да сложи край на преследването и тормоза над синдикалните членове и да установи разумен социален диалог, който трябва да доведе до достойни и справедливи условия на труд за работещите в „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД.

            Надяваме се, че ще обърнете внимание на ситуацията с най-голяма спешност и своевременно очакваме с нетърпение да получим Вашия отговор.

 

С уважение,

Люк Триангъл                                                                          Атле Хойе

Генерален секретар                                                                       Генерален секретар

IndustriAll European Trade Union                                              IndustriALL Global Trade Union

 

Вижте оригиналното писмо ТУК.