Хиляди работници и служители от НОИ започват серия от протести в цялата страна като етап от преминаването към ефективни стачни действия! Напомняме, че още през месец май стартира процедура по уреждане на колективен трудов спор и бяха представени техните искания за увеличение на възнагражденията. Голяма част от формалните изисквания на закона бяха изпълнени още тогава, взети бяха и нужните решения с необходимото мнозинство. На 25-ти май 2023 г. бе проведена предупредителна ефективна стачка, в която се включиха над 2200 служители на НОИ в цялата страна.

Представеният от правителството проект на Закон за бюджета на ДОО за 2023 г. не предвижда средства за какъвто и да е ръст на заплатите на служителите в НОИ и се очаква да бъде гласуван на първо четене в зала още на 11.07.2023 г. (вторник).

Именно на 11.07.2023 г. ще започне и постепенната ескалация на действията на служителите в защита на техните колективни искания. Поставеното вече начало с обявената и проведена предупредителна стачка ще бъде последвано от начало на символични стачни действия, които ще започнат на 11 юли и които ще се допълват от мълчалива предупредителна демонстрация в обедната почивка пред офисите на териториалните поделения в страната.

Планирано е и провеждането на серия от протестни митинги в цялата страна, чието провеждане ще започне от 8.00 часа на 14.07.2023 г. В тези мероприятия ще се включат и служителите в Националния статистически институт, Комисията за защита на потребителите, Комисия по досиетата и други административни структури, в които заплатите са на изключително ниски нива. Първоначално протестите ще се провеждат пред сградите на съответните административни структури и пред Народното събрание, а в следващата седмица, митинги ще бъдат насрочени пред сградите на областните управители в страната с включване на представители от всички администрации, в които Синдиката на административните служители „Подкрепа“ има свои членове.

Липсата на адекватна реакция от изпълнителната и законодателната власт при тези мероприятия ще остави служителите без друга алтернатива, освен провеждане на ефективни стачни действия и преустановяване на работата на Националния осигурителен институт. Обсъждат се и варианти, при започване на ефективни стачни действия, към тях поетапно да се присъединят и служителите на други администрации, възползвайки се от правото си да стачкуват ефективно в знак на солидарност.

По изчисления на Синдикат на административните служители „Подкрепа“, за увеличаване на заплатите в НОИ е необходимо да бъдат осигурени средства в размер на 30 милиона лева и именно това настояваме да се случи с приемането на ЗБДОО за 2023 г.! За НСИ нужната сума е 7 милиона лева, за КЗП около 3 милиона, а само под 1 милион е необходим за осезаемо увеличение на заплатите в комисията по досиетата.

Липсата на необходимите средства в проекта на ЗБДОО 2023 няма да даде възможност за никакво актуализиране на заплатите на служителите в НОИ. Очевидно управляващи и политици от всички цветове не знаят или не оценяват труда и отговорностите, които носят заетите там. Това беше и все още е една от натоварените администрации по време на пандемията от COVID-19. НОИ пое изплащането на добавките към пенсиите, вместо те да бъдат изплащани като социално подпомагане. Впоследствие се наложи спешно и нееднократно да се преизчисляват всички отпуснати пенсии в страната. Служителите на НОИ са професионалисти, които не могат да бъдат лесно заменени, защото притежават изключително специфични знания за пенсионната система и следва да получат подобаващо възнаграждение за отговорностите, които носят, а днес получават заплати, които все по-лесно са сравними с минималните размери на пенсиите, които служителите обработват и до масовите нива на обезщетенията на безработните лица.

Липсата на нужните средства в НСИ, КЗП и комисията по досиетата ще провокират лавинообразно недоволство в съответните администрации и има реален риск от обявяване на протести и ефективни стачни действия и там!

ВРЕМЕ Е ДЪРЖАВАТА ДА ЗАПОЧНЕ ДА ЦЕНИ РАБОТНИЦИТЕ СИ!  КРАЙНО ВРЕМЕ Е!

ОБРАТНОТО БРОЕНЕ ЗАПОЧНА!