На 01 и 02 ноември в гр. Банкя, х-л „Жеравна“ се проведе регионален форум на железничарските синдикати от Югоизточна Европа. Домакин на мероприятието бе Федерация на транспортните работници „Подкрепа“. В рамките на двата дни бяха обсъдени проблемите и перспективите пред железниците в България, Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Словения и Румъния и влиянието на финансовата криза върху жп предприятията в тези страни и работниците. Бе подписана обща декларация, с която синдикатите заявяват желанието си да работят в посока повишаване на общественото съзнание относно заплахите, които влошаването на условията на труд и съкращаването на работна ръка представляват.