Международните бюра по труда в Брюксел и Женева информират, че на 14 септември 2011 г. от 14.00 ч. в Страсбург, генералният секретар на Международната организация на труда г-н Хуан Сомавия ще направи обръщение към членовете на Европейския парламент по покана на неговия председател г-н Йежи Бузек.

Изказването на г-н Сомавия се осъществява в изключително важен за Европейския съюз момент, в който Съюзът, в отговор на финансовата, икономическата и социална криза, прави решителна крачка към подобряване на икономическото си управление. Същевременно, обръщението ще коментира решенията за разработване на общи индикатори, коментирани от министрите на труда и заетостта от Г-20, приети в Париж на 26 и 27 септември.

В своята декларация г-н Сомавия ще говори за актуалното положение в социалната сфера и заетостта. Той ще разгледа също политическите насоки за справяне с постоянно задълбочаващата се криза на трудовия пазар. Г-н Сомавия ще насочи специално вниманието върху актуалното състояние на реалната икономика и върху очакванията на гражданите за достойни работни места. Той ще говори също за необходимостта от стратегии, разработени на основата на основополагащите ценности, включително и международните трудови норми и стандарти, ценности, които са основополагащи както за Европейския съюз, така и за Международната организация на труда.
След изказването на г-н Сомавия ще се състои обсъждане с членовете на Европейския парламент.