От 03 май 2010 г. зам.-председателят на НФ „Земеделие и горско стопанство“ на КТ „Подкрепа“ и председател на синдикална секция на КТ „Подкрепа“ в клон Перник на „Напоителни системи“ – Павел Черийски обяви първата по рода си гладна стачка с 24-часово присъствие на работното място поради липса на средства за придвижване от вкъщи до работното му място и обратно. В предприятието повече от половин година не се изплащат редовно заплати. Към 30 април 2010 г. в клон Перник са изплатени 60% от работните заплати за месец февруари. В същото положение са и клоновете: Хасково, Сливен, Монтана, Гоце Делчев, а клоновете Дупница, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Варна, Шумен, Плевен са получили аванс за месец март. Като цяло Дружеството е в тежко финансово състояние поради неизпълнените от страна на държавата ангажименти за възложените му за изпълнение публични дейности.
КТ „Подкрепа“ многократно е уведомявала Министерство на земеделието и храните за финансовите проблеми, които има „Напоителни системи“ ЕАД и които до този момент не са получили адекватно решение. Основни потърпевши от лошото управление на Дружеството си остават работещите в него, които продължават да кредитират предприятието със своите работни заплати.
Разбираме тежката финансова криза, в която се намира държавата, както и усилията на Правителството да се справи с нея, в същото време е необходима незабавна и спешна намеса от компетентните органи, изискваща конкретни действия за изход от критичното състояние, в което се намира „Напоителни системи“ ЕАД.
В противен случай гладната стачката на нашия колега е само началото на сериозен социален конфликт в цялото Дружество – индикация, за който са писмата, адресирани до изпълнителния директор на Дружеството и до КТ „Подкрепа“ относно нарастващо напрежение и в други клонове с неизплатени работни заплати.
КТ „Подкрепа“ и в частност НФ „Земеделие и горско стопанство“ ще използват всички законови средства да защити живота, здравето и достойнството на своите членове.
Председателят на Стачния комитет на КТ „Подкрепа“ д-р Евгени Душков заяви, че призовава структурите на КТ „Подкрепа“ в знак на солидарност да подкрепят справедливата кауза на Павел Черийски.

Вашите писма за подкрепа, изпращайте на:

Адрес на „Напоителни системи“ ЕАД
Гр. София, ул. „Цар Борис“ III, 136
e-mail: e.popova@irrigationsystems.bg
Факс: 02/808 50 02

Адрес на НФ „Земеделие и горско стопанство“
e-mail: nfzgs@podkrepa.org
Факс: 02/987 05 57