Европейската комисия най-после реши да се обърне към европейските работници и граждани, за да чуе техния глас. В стремежа си да проучи нашето мнение относно начините да се възвърне социалната същност на Европа, в момента тя провежда консултации с гражданското общество.

Социалните права са на първо място!

Ние, синдикалните организации, разработихме план за това как да поставим социалните права пред интересите на големия бизнес и банките.

Уважаеми колеги,

присъединете се към нас и ни подкрепете като изкажете своето одобрение относно нашите искания за Социална Европа с:

  •  Достоен труд и по-справедливи икономики;
  • По-високи заплати и по-добри жизнени стандарти;
  • Нови форми на защита на работещите и по-стриктно спазване на съществуващите права;
  • Гарантиране на равно заплащане за равен труд и прекратяване на експлоатацията на работещите;
  • По-добра социална защита и по-качествени обществени услуги;
  • Инвестиции в нови работни места и в по-сигурна заетост;
  • Гарантиране на синдикалните права и уважение към хората на труда.

Желанието ни е колкото може повече хора да подкрепят нашия синдикален план, за да сме по-убедителни пред Европейската комисия.

Приканваме ви до 31 декември да гласувате на специално подготвената страница: http://socialrightsfirst.eu/en и така вие ще изпратите посланието си директно до Европейската комисия.

Искате да знаете повече?

В момента Европейската комисия чрез т. нар. обществено обсъждане на „Европейския Стълб за социални права“ търси информация за подобряване пазара на труда и социално-осигурителните системи в ЕС.

В отговор на въпросите и проблемите, повдигнати от Европейската комисия, ние, синдикалните организации от цяла Европа предлагаме този план.

Присъединете се към нас и гласувайте, защото заедно с нас можете да бъдете сигурни – обединеният ни глас ще бъде достатъчно силен, дотолкова, че Европейската комисия ще трябва да се вслуша в него! Вашият глас ще бъде чут!