Глобалният индекс на правата на МКП за 2024 г. ще бъде представен днес в 13.30 ч. по време на Международната конференция на труда на МОТ в Женева, Швейцария.

Глобалният индекс на правата на МКП за 2024 г. е ясен и спешен сигнал за пробуждане, защото алармира, че демократичните ценности и основните права, договорени от повечето страни на международно ниво все повече биват ограничавани.

По този повод, генералният секретар на МКП Люк Триангъл сподели: „Вече 11 години и във всички региони на света Индексът регистрира бърз спад в правата на работниците. Работниците са туптящото сърце на демокрацията и тяхното право да бъдат чути е от решаващо значение за здравето и устойчивостта на демократичните системи. Когато правата им са нарушени, се атакуват основите на  демокрацията. Демокрацията, синдикатите и правата на работниците вървят заедно. Не можете да имате едното без другото.“

Глобалният индекс на правата на МКП извършва цялостен преглед на законодателството, свързано с правата на работниците и класира 151 държави съгласно 97 показатели, изготвени съгласно Конвенциите на МОТ и съдебната практика. Индексът е единствената база с данни от този вид. Той оценява държавите по скала от 1 до 5+, въз основа на степента на зачитане на правата на работниците. Нарушенията на трудовото право се регистрират ежегодно, считано от  април до март на текущата година.

Десетте страни с най-нисък индекс  са: Бангладеш, Беларус, Еквадор, Египет, Кралство Есватини, Гватемала, Мианмар, Филипините, Тунис и Турция.

 • 22 синдикалисти от 6 държави са били убити: Бангладеш, Колумбия, Гватемала, Хондурас, Филипините и Република Корея.
 • Условията са много лоши в 12 страни, поради разпадане на върховенството на закона, и те са оценени с 5+.
 • Само 2 страни имат подобрение на рейтинга си през 2024 г.: Румъния регистрира промяна от 4 на 3, а Бразилия вече е с оценка 4, подобрение спрямо 5-те през миналата година.
 • 13 страни имат по-лош рейтинг: Коста Рика, Финландия, Израел, Киргизстан, Мадагаскар, Мексико, Нигерия, Катар, Руската федерация, Саудитска Арабия, Судан, Швейцария и Венецуела.
 • 87% от страните са нарушили правото на стачка.
 • 79% от страните са нарушили правото на колективно договаряне.
 • 75% от страните ограничават правото на работещите да създават или да се присъединяват към синдикални организации.
 • 74% от страните са възпрепятствали регистрацията на синдикални организации.
 • В 65% от страните работещите нямат или имат ограничен достъп до правосъдие.
 • 43% от страните са ограничили свободата на словото и на събрания.
 • Работници са арестувани и задържани в 74 страни.
 • Работници са преживели насилие в 44 страни.
 • Европа има среден рейтинг от 2,73, това е спад от 2,56 в сравнение с 2023 г., продължавайки бързото влошаване на индекса след 2014 г., когато той е бил 1,84– това е най-големият спад, наблюдаван в света през последните десет години.
 • Най-лошите региони по света за работещите хора са Близкият изток и Северна Африка със средна оценка от 4,74 /по-лоша от 4,53 през 2023 г./, и от оценката от 4,25, която е била за 2014 г. Правата на колективно договаряне, на участие в синдикална организация и на създаване на синдикат са били нарушавани във всички страни от тези региони.

Съществуват няколко скромни подобрения, но въпреки това общата картина показва безмилостна атака срещу гражданските свободи, правата и интересите на работещите. Индексът разказва историята на смели работници и синдикалисти, които се изправят пред сериозните опасности, за да подобрят живота на своите колеги и да защитят демократичните права.

Това се случва на фона на продължаваща, опустошителна криза, породена от повишението на разходите за живот, технологичните сривове, които бързо променят света на труда и влошаващи се глобални нива на конфликти, при които работещите хора са изправени пред катастрофалните последици на войната.

Истински демократичното движение е единственият начин, по който тези тенденции могат да бъдат устойчиво преодолени. Движение, което пресича граници и сектори, възрасти и полове, раси и религии и има силата, присъствието и отговорността да промени баланса на силите на всяко работно място, държава и глобална институция. Синдикалните организации са това движение.

Ето защо, с публикуването на Индекса за 2024 г. – в годината, в която четири милиарда души по света ще трябва да гласуват, кампанията на МКП има за цел да защити и укрепи демокрацията на работното място, в обществото и на глобално ниво. Това е нашата обща борба. Ние сме най-добрите практици, защитници и борци за демократичните ценности, които защитаваме всеки ден, за да създадем по-справедлив и безопасен свят за всички. Нашата дейност сега е решаваща, и то повече от всякога!